Cách tiếp cận vốn giữa và sau dịch Covid-19

vốn

Phân tích: Vp Homes

Vốn thì bất kì tổ chức, cá nhân nào cũng cần, những trường hợp dưới chuẩn ngân hàng thì sẽ làm gì để có vốn tái sản xuất.

Phải hiểu rõ là chỉ thị 11 về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ an sinh xã hội, trong đó có gói tín dụng là 250 nghìn tỷ đồng. Nhưng tiền này là của ngân hàng thương mại cho những khoản vay mới, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với lãi suất điều chỉnh thấp hơn từ 0.5 đến 1% trên năm. Đây không phải là nguồn vốn của chính phủ. Và khi sử dụng vốn ngân hàng, thì luôn tuân theo nguyên tắc an toàn, khả thi và sinh lời. Các khoản vay từ tín chấp đến thế chấp phải tuân thủ quy trình rất chặt chẽ từ ngân hàng.

Cũng theo báo cáo của CIC, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp, trên 70% doanh nghiệp chưa tiếp cận được vốn chính thức. Vậy họ sử dụng nguồn vốn nào để sản xuất kinh doanh/tiêu dùng. Đa số họ thường sử dụng vốn từ nguồn phi chính thức như thừa kế, vay mượn họ hàng, bạn bè, hụi/phường, tín dụng đen.

Một số biện pháp cho khách hàng dưới chuẩn, tiếp cận được vốn với lãi suất tốt như sau:

Với Doanh Nghiệp:

+ Có nhiều nguồn như quỹ bảo tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, giãn thuế, nợ thuế của cơ quan nhà nước cũng là phương pháp ngắn hạn. Nhưng không hiệu quả lâu dài.

+ Doanh nghiệp trước hết phải quản trị toàn bộ hệ thống doanh nghiệp, phải có phương án kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận, xây dựng hồ sơ tín dụng sạch. Hãy lắng nghe ngân hàng cần gì, khi đó, tổ chức/cá nhân sẽ có lộ trình chuẩn bị để tiếp cận nguồn vốn này.

Với Cá Nhân:

+ Vốn từ hơn 1200 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Kênh này khá hiệu quả, lãi suất rất tốt.

+ Hụi/họ/bêu/phường. Những cơ sở này nếu áp dụng tốt Nghị định 19/2019/NĐ-CP, thì đây là kênh cũng hiệu quả khi tiếp cận vốn.

+ Ngân hàng chính sách xã hội các tỉnh thành.

Tuy nhiên, cái quan trọng nhất vẫn là ở chính khách hàng. Nếu mỗi chủ doanh nghiệp/cá nhân đặt đạo đức kinh doanh là kim chỉ nam cho hành động, thì về lâu dài, hoạch định kinh doanh sẽ rất hiệu quả, vốn từ tổ chức tín dụng sẽ rộng cửa. Và ”đường dài sẽ biết ngựa hay”.

Hình ảnh: Internet

Tags:

Comments Are Closed

TOP ↑