Thiết Kế Xây Dựng

Thiết kế kiến trúc, nội thất, kết cấu, điện nước, hệ thống…các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường.

Đội ngũ: Thạc sỹ xây dựng chủ trì hồ sơ thiết kế.

Comments Are Closed

TOP ↑