Một số giải pháp nhằm tránh sản xuất bị kiệt quệ

Nhằm giúp doanh nghiệp, duy trì được dòng tiền trong mọi hoạt động. Nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro dẫn đến đổ vỡ, sản xuất đình trệ. Sau đây, là 1 số giải pháp nhằm tránh tình trạng xấu như trên. Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế […]