Lo sợ khủng hoảng tài chánh?

Phân tích: VP Homes Nỗi sợ thường có tính lây lan, khiến con người thường hành động phi lý trí. Lo sợ khủng hoảng thì cũng chẳng giúp được gì. Lúc cần kiên nhẫn thì cứ tiếp tục kiên nhẫn. Xem thêm: Trong nguy có cơ Chặn đà suy thoái bằng việc giảm lãi suất […]