Quy trình thi công xây dựng

QUY TRÌNH KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG 1. Báo giá thi công Công ty Vp Homes có hai hình thức báo giá: – Báo giá theo diện tích xây dựng (tính theo hệ số xây dựng) – Báo giá theo dự toán khối lượng (theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật), chỉ dành cho công […]