Trong nguy có cơ

Phân tích: VP Homes Dữ liệu: NHNN Một loạt giảm lãi suất điều hành, hạ trần lãi suất tiết kiệm tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn của NHNN giúp giảm chi phí đầu vào cho các TCTD, dẫn đến đầu ra cho các khoản vay được hỗ trợ tốt cho các tổ chức, nhất là […]