Thẩm định dự án công trình xây dựng

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là công tác đóng vai trò chiến lược rất quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng công trình xây dựng sau này, cũng như hiệu quả kinh tế mà nó mang lại cho chủ đầu tư. Do đó, công tác dịch vụ này […]