Cho Vay Thế Chấp

Lưu ý: Chỉ cho vay thế chấp bằng tài sản là bất động sản. Không triển khai bất kì loại hình cho vay thế chấp, tín chấp nào khác. Không cho vay cầm đồ. Rất mong sự hợp tác. Tài sản: Bất động sản chính chủ, hoặc phải có giấy tờ ủy quyền có công […]