Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 4) – Sống khỏe với hạn mặn

hạn hán

Nguồn: Báo Đầu Tư Online

Xem thêm:

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 1)

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 2)

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 3)

Tags: ,

Comments Are Closed

TOP ↑