Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 2)

hạn hán

Xem thêm:

Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 1)

Nội dung: Ngọc Danh, Công Sang, Trọng Tín

Ảnh: Lê Toàn

Đồ họa: Hồ Hạ

Nguồn:
https://baodautu.vn/longform-dong-bang-song-cuu-long-mua-do-troi-trang-dat—ky-2-nhung-dieu-trong-thay-m118698.html

Tags: ,

Comments Are Closed

TOP ↑