Quản trị ngân hàng trong dài hạn

ngân hàng

Năng lực quản trị của hệ thống Ngân hàng (NH) đã hoàn thành tốt quy định của pháp luật, phù hợp các thông lệ quốc tế trong giai đoạn 2018 đến 2020.

Tiến bộ vượt bậc của hệ thống ngân hàng (HTNH)

Quyết định 986, năm 2018, về chiến lược phát triển hệ thống tín dụng đến 2025, định hướng đến năm 2030 cho biết những kết quả khả quan như: chính sách tiền tệ tốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế. Quy trình đổi mới thanh tra kiểm tra, thay đổi cấu trúc tổ chức trên nền tảng nguồn nhân lực phù hợp, công nghệ tiên tiến. Đồng hành cùng hệ thống ngân hàng, giúp các TCTD có nền tảng tài chính tốt, sản phẩm dịch vụ hiệu quả và phù hợp.

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được cải thiện tốt, mức tăng vốn điều lệ trung bình các NHTM đều vượt so với khu vực, ngoại trừ NHTM quốc doanh, một số ngân hàng gặp khó khăn trong việc quản trị lại hệ thống. Tốc độ tăng trưởng bị kiểm soát chặt chẽ, như tổng tài sản trung bình vẫn phát triển hơn trong khu vực.

Sự phối hợp tốt thị trường tiền tệ, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHTW theo đúng chính sách tiền tệ. Thanh khoản tốt, tốc độ tăng trưởng tiền gửi hợp lý. Dù rằng, trong giai đoạn này, việc dùng vốn ngắn hạn cho trung và dài hạn vẫn diễn ra, tuy nhiên thanh khoản HTNH vẫn ổn định.

Việc áp dụng chuẩn mực quốc tế về an toàn hệ thống, công nghệ thông tin trong công tác quản trị được cải thiện một bước rất dài. Ngoài phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng…thì hỗ trợ chính phủ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, SC, xuất khẩu. Một số ngân hàng đạt chuẩn quốc tế, nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, nhiều dịch vụ mới, ngân hàng số được áp dụng rộng rãi.

Tỷ lệ lãi ròng trên tổng tài sản và trên vốn tự có đã tăng gấp đôi với 5 năm trước đây, quân bình trong khu vực. Đây là điều kiện kiên quyết cho sự ổn định, phát triển lâu dài của HTTD.

Có tới 16 ngân hàng trước thời hạn thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II. Tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo, thông túng thị trường tài chánh từng bước được xóa bỏ, ngăn chặn kịp thời…

Quản trị dài hạn

Một vài đề xuất trong công tác quản trị dài hạn các TCTD.

+ Giám sát, thanh tra, kiểm soát hoạt động 4 Ngân hàng quốc doanh, vì nội lực phát triển kinh tế đất nước hoàn toàn phụ thuộc vào các định chế này. Vai trò quan trọng trong việc tăng vốn, rà soát lại tất cả các sản phẩm, tránh manh mún, nhỏ lẻ, tập trung việc lớn, có chiến lược dài hơi. Việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, công nghệ số nên chú trọng. Tránh mở chi nhánh, phòng giao dịch đại trà, mà hiệu quả thì không có.

+ Giảm thiểu quy mô ngân hàng, điều này có vẻ phi lý, nhưng xu hướng thế giới đã và đang thực hiện. Ưu tiên phát triển chất lượng, hỗ trợ tốt về vốn, giảm thiểu tối đa rủi ro tài chánh. Cụ thể hơn, nên phân khúc cụ thể nhóm đối tượng khách hàng, để đi vào chiều sâu, có giá trị rõ ràng. Công tác giám sát kịp thời, hiệu quả.

+ Một vài ngân hàng yếu kém. Giải quyết nhanh chóng bằng khuyến khích liên doanh, sáp nhập, tìm các tổ chức tài chánh nước ngoài hợp tác, tham gia tái cơ cấu.

+ Tốc độ số hóa được lan rộng, hêệ sinh thái giữa khách hàng, nhà đầu tư với các TCTD được nâng cao, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện tại, rất ít ngân hàng phát triển tốt vì vướng cơ chế pháp lý, hệ thống giám sát.

Thực hiện các chuẩn mực tiêu chuẩn Basel II, III về an toàn vốn và về minh bạch thông tin làm cơ sở cho việc giám sát từ xa và quản trị rủi ro hệ thống hiệu quả, giảm thiểu cú sốc không đáng có như đã từng xảy ra tại một số ngân hàng có liên quan đến một vài cá nhân và các vụ án. Dù rằng các ngân hàng Việt Nam, vừa và nhỏ.

Nhìn chúng, chiến lược đến 2025, phù hợp và đầy đủ. Các NHTM cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó ít nhất 12 – 15 NHTM áp dụng thành công Basel II phương pháp tiêu chuẩn trở lên; sẽ có một số NHTM lớn được xếp hạng về tổng tài sản trong khu vực và châu Á. Một số ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các NHTM lên khoảng 16 – 17%; Nợ xấu của toàn hệ thống các TCTD dưới 3%…

Chú trọng nền nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trọ. Tránh chạy theo nhu cầu vốn vô hình, tự phát của thị trường. Dễ dàng nhận thấy, chúng ta, chưa có 1 nền nông nghiệp an toàn, sạch để cải thiện mức độ tăng trưởng. Chưa có nền công nghiệp, công nghiệp phụ trợ hiện đại.

Biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, đòi hỏi những chế tài phù hợp, hiệu quả, nền công nghiệp theo hướng nào, dịch vụ theo hướng nào. Đây là 1 câu hỏi cực kì khó, không có lời giải đáp hiệu quả.

Vì vậy, việc điều chỉnh chiến lược phù hợp, hiệu quả. Phương tiện thực hiện trong dài hạn, phù hợp thị trường khu vực, toàn cầu để điều kiện kiên quyết để phát triển, đất nước, xã hội.

Phân tích: VP Homes

Nguồn ảnh: Internet

Tham khảo: TS. Lê Xuân Nghĩa

Tags: , , , , , ,

Comments Are Closed

TOP ↑