Nguồn vốn cho bất động sản năm 2020?

nguồn vốn cho bđs

Thông tư 22, động thái của NHNN là tiếp tục kiểm soát chặt nguồn vốn cho vay bất động sản (BĐS). Nhưng thực tế, nguồn vốn cấp cho BĐS như thế nào?

Trái phiếu doanh nghiệp

Gần cả năm 2019, trái phiếu của doanh nghiệp BĐS đạt khoảng 71.000 tỷ đồng. Tổng trái phiếu doanh nghiệp phát hành khoảng 237.000 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn mà rất nhiều doanh nghiệp thu hút cho nhiều nhà đầu tư vì lãi suất cao, hấp dẫn. Tuy nhiên, cũng đi kèm với nhiều hệ lụy, như doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, xử lí tài sản đảm bảo lâu, tất toán trái phiếu không đúng hẹn…

Nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng (TCTD)

Cho vay BĐS tăng khoảng 5.5% trong tổng dư nợ là 550.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 7% tổng dư nợ của toàn nền kinh tế). Cho vay mua nhà, sửa nhà tăng 19.6%, chiếm khoảng 11.8% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Mức tăng tín chung toàn ngành là 9.4%. Riêng ngành BĐS tăng 14.6 đến hết 9 tháng năm 2019.

Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI)

Đăng ký vốn vào lĩnh vực BĐS khoảng 2.86 tỷ USD. Chiếm khoảng 8.5% tổng vốn đăng ký mới.

Nguồn vốn tư nhân

11 tháng năm 2019, có khoảng 7.300 nghìn doanh nghiệp mới thành lập, tăng 27.5%. Hơn 16.000 doanh nghiệp xây lắp thành lập mới, tăng 2%. Đây là nguồn vốn hạn chế, vì đòn bẩy thấp.

Nguồn vốn từ Fintech

Fintech tạo ra những thay đổi mới mẻ trong quan hệ giữa các nhà cung ứng dịch vụ Fintech và khách hàng, giữa các nhà cung ứng giải pháp và ngân hàng, và giữa các ngân hàng với nhau. Tạo ra hệ sinh thái đa dạng trong lĩnh vực BĐS.

Đáng chú ý nhất vẫn là nguồn vốn FDI cho bất động sản, đầu tư khá mạnh từ Hong Long, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chiếm thứ 2 sau lĩnh vực chế biến, chế tạo. Không chỉ hưởng lợi từ nguồn vốn, mà học hỏi nhiều từ khả năng quản trị, chiến lược hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài.

Tín dụng ngân hàng vẫn áp đảo

Dễ nhận thấy, nguồn vốn các TCTD chiếm 60%, còn lại là các nguồn vốn khác vào ngành bất động sản. Đóng vai trò chủ đạo chính cho mọi hoạt động.

Cũng theo thông tư 22, lộ trình tỷ lệ sử dụng vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 1/1/2020 đến 30/9/2020 tỷ lệ này là 40%; từ 1/10/2020 đến 30/9/2021 là 37%; từ 1/10/2021 đến 30/9/2022 là 34% và kể từ 1/10/2022 sẽ giảm xuống còn 30%.  Thể hiện sự an toàn, hiệu quả rõ ràng. Hệ số rủi ro cho vay tăng từ 150% lên 200%. Khuyến khích nhu cầu thực trong việc vay mua nhà, sửa chữa nhà. Tránh hiện tượng đầu cơ, chộp giựt.

Phải nhấn mạnh rằng, nguồn vốn tín dụng bổ sung cho sự phát triển lành mạnh, bền vững, dài hạn, có chiều sâu cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đáng chú ý, khối các ngân hàng thương mại, bán cổ phiếu cho tổ chức nước ngoài, tăng vốn rất lớn. Đáp ứng tốt cho nền kinh tế phát triển trong trung, dài hạn. Đồng thời, các thông tư, nghị định dù dễ thấy là siết ngành bất động sản, tuy nhiên về lâu dài, chính các cơ chế này làm thị trường lành mạnh, ổn định.

Đọc thêm: Đầu tư shophouse có dễ ăn không?

Phân tích: Ban truyền thông VP Homes

Hình ảnh: Internet

Tags: , , , , , , , , ,

Comments Are Closed

TOP ↑