Kinh doanh cầm đồ đang bị ”siết” rất chặt

cầm đồ camera

Tp Đà Nẵng tiếp tục ngưng dịch vụ đăng ký kinh doanh cầm đồ, do không mang lại hiệu quả kinh tế cũng như cho xã hội.

Năm 2018, Đà Nẵng có 268 cơ sở kinh doanh cầm đồ, 99% là hộ kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước khoảng 1.5 tỷ, chiếm 0.005% tổng ngân sách toàn thành phố.

Theo điều 268 Bộ luật dân sự, lãi suất trần cho vay là 20%, tuy nhiên các cơ sở kinh doanh đều kinh doanh với lãi suất vượt trần, gây nhiều bất lợi cho người vay. Đặc biệt, có nhiều cơ sở làm ăn phi pháp.

Theo NQ23, của HĐND TP.Đà Nẵng thông qua, thống nhất cho Sở KH Đầu Tư hoặc UBND Quận, Huyện không cấp giấy phép mới. Công an quận, huyện không cấp giấy an ninh trật tự mới. Cả năm 2019, chỉ 1 doanh nghiệp mới thành lập, do họ đã có 35 chi nhánh.

Tiếp tục tạm dừng cấp phép

Giải quyết nhu cầu vay vốn của người dân đã có các công ty tài chánh và ngân hàng thực hiện tốt, không cần nguồn vốn cho vay tiêu dùng từ hoạt động cầm đồ.

Về mặt xã hội, nhiều cơ sở cầm đồ đã ”biến tướng” thành tổ chức tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tổ chức xã hội đen núp bóng…với thủ tục đơn giản, các loại tội phạm thành nơi tiêu thụ tài sản.

Theo Nghị định 96, năm 2016, cũng không quy định rõ ràng lãi suất cho vay tiêu dùng của ngành cầm đồ, gây khó khăn trong việc quản lý của cơ quan nhà nước.

NQ 23, một lá chắn hiệu quả trong công tác quản lí tốt ngành cầm đồ tại Đà Nẵng.

Tags: , , , , , ,

Comments Are Closed

TOP ↑