Lãi suất điều hành có nên hạ tiếp?

Tóm tắt: VP Homes

Nguồn, dữ liệu: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Báo cáo Tác động của Covid-19 đến nền Kinh tế

Khuyến nghị chính sách ứng phó với dịch Covid-19

Thị trường ngoại hối, có nên ngắt mạch không? Hay cần giảm 0.1 đến 0.2% lãi suất điều hành không?

Thị trường ngoại hối

+ Nên sử dụng quyền cho phép tiếp cận mọi nguồn lực về vốn quốc tế, để gia tăng ngoại hối quốc gia, nhằm cung cấp vốn cho những trường hợp xử lí đình trệ và sẵn sàng cho việc cung ứng trong và sau dịch bệnh.

+ Ổn định tài chánh bằng việc cung cấp thanh khoản quốc tế trong phạm vi cho phép.

+ Chuẩn bị kịch bản nếu 2 quý liên tiếp bị đình trệ, có thể nên phát hành tiếp trái phiếu chính phủ để hỗ trợ thanh khoản nội địa và quốc tế.

+ Có phương án chính sách tiền tệ phù hợp, nhất là dự trù với 3 kịch bản, đồng tiền mất giá vào khoảng, 1-3%, 3-5%, 5-7%.

+ Có thể sử dụng biện pháp hành chánh để ngắt mạch thị trường ngoại hối, tác động đến các giao dịch vãng lai để chỉ cung cấp dịch vụ ngoại hối cho hoạt động y tế, kinh doanh.

+ Có nhiều sản phẩm linh hoạt của các tổ chức tín dụng cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, có phương án hiệu quả, nhanh và kịp thời để doanh nghiệp tái cấu trúc, hoạt động sản xuất.

Lãi suất điều hành

+ Có thể đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng hoặc giảm lãi suất điều hành từ 0.1-0.2% trong quý 2/2020. Không nên dàn trải, nên tập trung một vài tổ chức tín dụng. Nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo sự lành mạnh hệ thống tiền tệ.

+ Tiếp tục hỗ trợ, đồng hành những tổ chức có tiềm lực, có uy tín tín dụng tốt để họ vượt cạn, giữ ổn định và phát triển tiếp trong tương lai.

Hình ảnh: Internet

Tags: , ,

Comments Are Closed

TOP ↑