GIỚI THIỆU

Sơ Lược Về Công Ty

Được thành lập ngày 30/4/2012, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; cho vay thế chấp… Năm 2019, tái cấu trúc chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thiết kế xây dựng, phát triển dự án bất động sản.

Hiện nay, VP HOMES đang phát triển lĩnh vực mới: bất động sản nhà ở, bất động sản căn hộ dịch vụ, khách sạn tại TPHCM, Tp. Biên Hòa.

Tầm Nhìn

Tổ chức kinh tế mạnh trong lĩnh vực bất động sản, tài chánh.

Sứ Mạng

Xây dựng, kiến tạo cộng đồng.

Giá Trị Cốt Lõi

Hiệu quả, chuyên nghiệp.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Mỗi một doanh nghiệp đều có một nét văn hoá riêng. Tại VP HOMES, Ban Điều hành có trách nhiệm chăm lo cho nhân viên. Từng nhân viên có trách nhiệm chăm lo cho khách hàng thể hiện qua sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

VP HOMES là một đội ngũ chuyên nghiệp có tính nhất quán cao. Mọi ứng xử đều phải theo quy tắc ứng xử. Mọi người đều có quyền tự do của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác.  Hành vi ứng xử đúng chuẩn mực sẽ gìn giữ Giá trị cốt lõi của VP HOMES. Chính trực – Hiệu quả – Chuyên nghiệp sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động; giúp chúng ta phát triển bền vững.

Leave a Reply

TOP ↑