Chặn đà suy thoái bằng việc giảm lãi suất điều hành

fed

Phân tích: VP Homes

Vì sao lại giảm?

Xem thêm:

Đánh giá các chính sách của Fed

Fed: Lãi suất bằng 0, dự kiến sẽ mua trái phiếu khoảng 700 tỷ USD

Các biện pháp mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương

Vào ngày 16/3/2020, NHNN giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,0%/năm xuống 5,0%/năm, cho vay qua đêm trong thanh toán liên ngân hàng, vay bù đắp thiếu hụt vốn là 7% xuống còn 6% 1 năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm, lãi suất mua giấy tờ qua thị trường mở giảm từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm.

Cũng tại thị trường 1, loại không kỳ hạn, trần lãi suất huy động giảm từ 0.8% xuống còn 0.5% 1 năm, kỳ hạn 1 đến 6 tháng từ 5% xuống còn 4.75% 1 năm, trên 6 tháng thì do tổ chức tín dụng tự quyết theo quy luật cung cầu.

Theo quyết định là 420/QĐ-NHNN về mức lãi cho vay ngắn hạn phù hợp với thông tư số 39/2016/TT-NHNN giảm từ 6,0% xuống còn 5,5%/năm…

Theo quyết định số 421/QĐ-NHNN. Lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 1,0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm. Tăng lãi suất tiền gửi trong dự trữ bắt buộc bằng VND của TCTD tại NHNN từ 0,8% lên 1%/năm.

Tại sao lại giảm lãi suất đồng loạt? Dựa vào tình hình kinh tế toàn cầu, Fed…diễn biến bất lợi của kinh tế vĩ mô vì ảnh hưởng dịch bệnh. Nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tạo tính thanh khoản cho thị trường, ngăn chặn đà suy thoái kinh tế. Nên thực hiện quyết định trên. Cơ bản là NHNN hỗ trợ các TCTD giảm chi phí đầu vào, và đầu ra dĩ nhiên là có lợi cho nền kinh tế.

Chính sách có hiệu quả không?

Hoạt động cho vay, giãn nợ, khoanh nợ của các TCTD đối với khách hàng, cần có nguồn lực rất mạnh từ chính phủ. Từ quyết định trên, cho thấy xu hướng giảm lãi suất trong tương lai, khi nền kinh tế hồi phục khi dịch bệnh được kiểm soát.

Lạm phát tại VN, chưa phải là thấp, nên NHNN vẫn có sự thận trọng trong việc điều hành, kiểm soát lạm phát, cùng với những chính sách trên cho các TCTD.

Về tỷ giá USD, sau khi FED cắt giảm lãi suất về 0.25-0%. Độ hấp dẫn USD giảm, nên áp lực tỷ giá trong nước bị giảm theo.

Về chỉ số CPI còn cao, xét về phía cung như giá thịt heo, y tế, xăng dầu tăng cao, nhưng sức cầu đang rất yếu. Cú sốc cung sẽ điều chỉnh và giảm dần về mức lạm phát cơ bản trong thời gian tới. Xăng dầu đang có xu hướng giảm mạnh. Cung tiền ở mức tăng trưởng thấp, trong tháng 3, tăng khoảng 0.1%. Đánh giá chung, thanh khoản tại TCTD vẫn rất dồi dào.

Xem thêm:

Cuộc chiến mới: Giá dầu

Tóm lại, động thái của NHNN nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ đầu vào, đầu ra của dòng tín dụng, ít ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Hỗ trợ đầu vào về lãi suất cho TCTD, và đầu ra nguồn vốn cho các tổ chức hoạt động, cầm cự được tốt hơn trong thời gian dịch bệnh tác động.

Phân tích: VP Homes

Dữ liệu: NHNN

Hình ảnh: Bloomberg

Comments Are Closed

TOP ↑