Đồng bằng sông Cửu Long, mùa đỏ trời, trắng đất (Phần 1)

hạn hán

Nội Dung: Ngọc Doanh, Công Sang, Trọng Tín

Ảnh: Lê Toàn

Thiết Kế: Hồ Hạ

Nguồn: Báo Đầu Tư Online

Tags:

Comments Are Closed

TOP ↑