Đội Ngũ

Quang Truong

Phó Phòng Tài Chánh

A. Công việc: Hỗ trợ Trưởng phòng, giải quyết tất cả các vấn đề về tài chánh.

B. Kinh nghiệm: Gần 20 năm quản trị doanh nghiệp, dự án.

C. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Cử nhân QTKD, UEH.
  • Thạc sĩ QTKD, UEH.

D. Thể thao: Võ sư, Võ tự do (MMA).

TOP ↑