Thẩm Định Dự Án

Thực hiện các hợp đồng thẩm định trong đầu tư dự án, bao gồm các dự án có vốn nhà nước, vốn tư nhân… Đội ngũ thạc sỹ chuyên ngành thẩm định lập hồ sơ chi tiết.