Giảng Dạy, Tư Vấn Đề Tài Tốt Nghiệp CT Đại Học/ Sau Đại Học

Hỗ trợ giảng dạy các học viên thuộc khối ngành kinh tế chương trình cao đẳng, đại học, sau đại học, để chuẩn bị các kì thi cuối kỳ. Hỗ trợ, tư vấn, tham mưu các đề tài tốt nghiệp đại học, sau đại học. Giảng viên: Thạc sỹ giảng dạy. Đặc biệt: Tư vấn […]