Bơm tiền kích cầu, giảm lãi suất có cần vào lúc này không?

lãi suất

Việc này có thể mang lại những hệ lụy khôn lường nếu không có những phương án dự phòng cụ thể cho từng trường hợp.

Hạ lãi suất

Tại Việt Nam, trong tháng 1 năm 2020 lạm phát vẫn tăng, chủ yếu do giá thịt lợn cao, xu hướng sẽ giảm trong quý 2 do những chính sách mạnh mẽ từ chính phủ. Đây có thể là tác nhân, để việc nới lỏng chính sách tiền tệ từ NHNN. Theo lý thuyết, thì mục đích nhằm khuyến khích tiêu dùng, tạo công ăn việc làm từ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tổng cầu…

Hiện tại, chúng ta dễ nhận thấy tổng cầu đều giảm tại Việt Nam, lẫn thế giới. Vì dịch bệnh, vì sự khủng hoảng lòng tin về việc mua sắm, du lịch, hoạt động đông người. Vì vậy, việc giảm lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ có thể tốt cho thiểu số, nhưng về bản chất, có thể gây tác động ngược, dễ gây ra bất ổn về lạm phát và những hệ lụy khác.

Các chính sách thường sẽ đến trễ, sau khi triển khai. Đối với doanh nghiệp, lãi suất chưa phải là vấn đề hàng đầu, đối với lãi suất huy động, chắc chắn sẽ không giảm thêm được nữa. Nếu không, dòng tiền sẽ đi vào phân khúc khác để đầu tư. Lạm phát dù trong chiều hướng giảm, nhưng dịch bệnh tác động trên nhiều phương diện, giá cả sẽ diễn biến cực kì khó lường.

Ổn định tỷ giá, lãi suất là mục đích tối thượng

Xu hướng thị trường đi đang ngược với tinh thần tương thân, tương ái của chính phủ, của các tổ chức tín dụng trong việc giảm lãi suất cho vay, không tăng lãi suất huy động.

Tăng trưởng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nguồn vốn cho nền kinh tế cũng giảm theo. Vốn cho bất động sản tiếp tục siết rất chặt.

Tiêu chuẩn Basel II đã thực thi, nên về mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay sẽ khó giảm dù trong trung và dài hạn của những năm tiếp theo. Kể cả giảm lãi suất điều hành, vì con số này rất nhỏ trong cơ cấu hoạt động của tổ chức.

Quy mô tín dụng của nền kinh tế, khoảng 135% GDP, và sẽ tiếp tục tăng, do tăng trưởng GDP những năm tới sẽ không vượt qua tăng tưởng tín dụng. NHHH sẽ rất thận trọng trong việc bơm tiền, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng.

Ban truyền thông Vp Homes

Tags: , , , , , , ,

Comments Are Closed

TOP ↑